2.04 I Läänemaa Metsaühistu metsakinnistu müügi enampakkumine
Metsaühistud on loodud metsaomanike poolt selleks, et aitada sul leida vastuseid. Toetame erametsade paremat majandamist – meie töötajad hoiavad sinu metsal silma peal, teavitavad sind toetuste taotlemise võimalustest, aitavad metsatöid korraldada ja tegelevad kogu vajaliku paberimajandusega. Me tunneme seadusi ja järgime neid.
metsaühistu, keskühistu, erametsaomanik, metsamaa
18173
enampakkumised-template-default,single,single-enampakkumised,postid-18173,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

30 Mar 2.04 I Läänemaa Metsaühistu metsakinnistu müügi enampakkumine

  • Objekti aadress: Puiatu küla, Haapsalu, Läänemaa
  • Alghind: 7 000 €
  • Tähtaeg: 2.04.2020

 

Andmed kinnistu kohta

Asukoht: Mesimetsa MÜ 14305750, Puiatu küla, Haapsalu, Läänemaa
Katastritunnus: 18401:001:0106
Pindala: 2,5 ha

 

Takseerandmed: 2019 detsember. Takseerandmed saadame päringu korral.

 

Tingimused:
1. Läänemaa Metsaühistu lepib kokku ostja ja müüja (esindaja) jaoks sobiva notari aja ja koha.
2. Müügiga seotud notarikulud kannab ostja. Tehingu tegemisel on kohustus kasutada notari deposiitkontot.
3. Läänemaa Metsaühistule tasutakse enampakkumise võitja poolt enampakkumise korraldamise kulude katteks täiendavalt 2 % (+KM) müügiüksuse omandamise hinnast, mis tasutakse arve alusel enne ostu-müügi lepingu sõlmimist ostja ja müüja vahel.
4. Alla alghinna tehtud pakkumiste puhul ei teki müüjal müügikohustust. Kinnistu ostja peab olema sama füüsiline või juriidiline isik, kes tegi pakkumise. Topeltpakkumised ühe isiku poolt on keelatud.
5. Pakkumine peab olema saadetud e-maili aadressile jarro.mihkelson@metsauhistu.ee pealkirjaga „Kinnistu ostu pakkumine“. E-mail peab sisaldama digiallkirjastatud pakkumist, mis sisaldab:

  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnused
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ilma sentideta
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise kehtestatud tingimustel
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkuja allkiri
  • Kui isik esindab pakkujat volituse alusel, peab lisama pakkumisele ka volituse.
  • Juriidilise isiku puhul peab pakkujal olemas olema tõend üle 10 ha metsamaa ostmise õiguseks, kui müüdav kinnistu on suurem, kui 10 ha.

6.Vastused avatakse pakkumisele vastamise tähtpäevale järgneva tööpäeva hommikul kell 09.00. Enampakkumise tulemuste protokoll saadetakse elektroonselt kõigile pakkujatele, kes tegid korrektse pakkumise, mis on vähemalt 90% alghinnast. Teisi pakkujaid teavitatakse pakkumiste hulgast ja nende tulemusest.

7. Müügiläbirääkimised toimuvad eelkõige pakutud hinna alusel. Müügiotsuse tegemisel võidakse arvesse võtta ka pakkuja tausta ja muid olulisi tegureid. Müügiläbirääkimiste käigus ühegi pakkujaga pakutud hinda ei muudeta.

 

Pakkumise info

Informatsioon ja pakkumised:
Jarro Mihkelson
Telefon: 5919 4696
E-post: jarro.mihkelson@metsauhistu.ee

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.metsauhistu.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.