Metsaomanikud saavad taotleda metsamaa Natura 2000 alade toetust
Metsaühistud on loodud metsaomanike poolt selleks, et aitada sul leida vastuseid. Toetame erametsade paremat majandamist – meie töötajad hoiavad sinu metsal silma peal, teavitavad sind toetuste taotlemise võimalustest, aitavad metsatöid korraldada ja tegelevad kogu vajaliku paberimajandusega. Me tunneme seadusi ja järgime neid.
metsaühistu, keskühistu, erametsaomanik, metsamaa
18209
post-template-default,single,single-post,postid-18209,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

08 apr. Metsaomanikud saavad taotleda metsamaa Natura alade toetust

21. maini saavad metsaomanikud taotleda looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu kompensatsiooni. Toatust makstakse Natura 2000 alal asuva ja ka sealt väljaspool oleva sihtkaitsevööndi eest, samuti projekteeritaval alal. Ala peab olema kantud ka toetusõiguslike metsaalade alade kaardile.

Toetuse taotlusi saab iga metsaomanik ise esitada e-PRIA portaalis.

Natura 2000 toetus. Metsandustoetused. Metsaühistu

Toetuse määr on Natura 2000 alal ja väljaspool võrgustikku asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas. Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.

Sel aastal on toetuse eelarve 4,38 miljonit eurot. Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni tulumaks.

Toetuse taotlemisel saab abi küsida ka Metsaühistust, ühendust palume võtta e-posti või telefoni teel. Metsaühistute kontaktid.